آگهی رایگان

انفجار انتحاری در مسجد شیعیان قطیف، آتشی است که به سادگی سرد نمی‌شود

منبع مطلب: http://www.yjc.ir/fa/news/5210551/انفجار-انتحاری-در-مسجد-شیعیان-قطیف-آتشی-است-که-به-سادگی-سرد-نمی‌شود

مسلمان

مسجد

تروریست

لیست سایت های ایرانی

صفحه فعلی: انفجار انتحاری در مسجد شیعیان قطیف، آتشی است که به سادگی سرد نمی‌شود

بازگشت به صفحه اصلی: خبرخوان تیفا