بستن/بازکردن پنجره توضیحات

خبر خوان تیفا - طالبان از مرگ ژنرال 'حمید گل' ابراز تاسف کرد

طالبان از مرگ ژنرال 'حمید گل' ابراز تاسف کرد

دولت

کشور

جنگ

سازمان

طلا

آگهی رایگان

تبلیغات رایگان