خبر خوان تیفا - موگرینی: اتحادیه اروپا قصد دارد کنفرانس دوم بروکسل درباره سوریه را بهار آینده برگزار کند
بستن/بازکردن پنجره توضیحات

خبر خوان تیفا - موگرینی: اتحادیه اروپا قصد دارد کنفرانس دوم بروکسل درباره سوریه را بهار آینده برگزار کند

سیاسی

کشور

کنفرانس

سوریه

آگهی رایگان

تبلیغات رایگان

سایت نیازمندیها