خبر خوان تیفا - اسپیس ایکس از سیستم انتقال میان سیاره‌ای BFR ‌رونمایی کرد
بستن/بازکردن پنجره توضیحات

خبر خوان تیفا - اسپیس ایکس از سیستم انتقال میان سیاره‌ای BFR ‌رونمایی کرد

اسپیس ایکس از سیستم انتقال میان سیاره‌ای BFR ‌رونمایی کرد

کنفرانس

آگهی رایگان

تبلیغات رایگان

سایت نیازمندیها