خبر خوان تیفا - لاگارد: ارزهای مجازی باید جایگزین دلار شوند
بستن/بازکردن پنجره توضیحات

خبر خوان تیفا - لاگارد: ارزهای مجازی باید جایگزین دلار شوند

فناوری

دولت

کشور

چین

کنفرانس

مصر

ارز

آگهی رایگان

تبلیغات رایگان

سایت نیازمندیها