خبر خوان تیفا - وزیر خارجه عربستان در کنفرانس خبری در «روسیه» علیه «ایران» سخن نگفت
بستن/بازکردن پنجره توضیحات

خبر خوان تیفا - وزیر خارجه عربستان در کنفرانس خبری در «روسیه» علیه «ایران» سخن نگفت

ایران

وزیر

کنفرانس

خبر

روسیه

سفر

آگهی رایگان

تبلیغات رایگان

سایت نیازمندیها