بستن/بازکردن پنجره توضیحات

خبر خوان تیفا - امیدوارم خبر افزایش ۱۵ تا ۱۸ درصدی مزد کارگران خطای رسانه باشد/ حق پیشگویی درباره دستمزد کارگران را نداریم

دولت

خبر

آگهی رایگان

تبلیغات رایگان

سایت نیازمندیها