بستن/بازکردن پنجره توضیحات

خبر خوان تیفا - تغییر مدیران فعلی خودروسازی‌ها به نفع کشور است/ قطب سوم خودرو سازی یک‌شبه ایجاد نمی‌شود

ایران

کشور

مدیرعامل

خودرو

صنعت

آگهی رایگان

تبلیغات رایگان

سایت نیازمندیها