بستن/بازکردن پنجره توضیحات

خبر خوان تیفا - کرباسیان: استفاده از ارزهای ملی ایران و چین در تبادلات تجاری

ایران

اقتصادی

کشور

وزیر

چین

ارز

آگهی رایگان

تبلیغات رایگان