بستن/بازکردن پنجره توضیحات

خبر خوان تیفا - واکنش ظریف به حمله تروریستی به کنیسه یهودیان در پیتزبرگ/ عکس

کشور

وزیر

تروریست

آگهی رایگان

تبلیغات رایگان