آگهی رایگان

جزئیات رای اعتماد مجلس به 4 وزیر پیشنهادی دکتر روحانی

منبع مطلب: https://www.iranjib.ir/shownews/54315/جزئیات-رای-اعتماد-مجلس-به-4-وزیر-پیشنهادی-دکتر-روحانی/

وزیر

مجلس

لیست سایت های ایرانی

صفحه فعلی: جزئیات رای اعتماد مجلس به 4 وزیر پیشنهادی دکتر روحانی

بازگشت به صفحه اصلی: خبرخوان تیفا