بستن/بازکردن پنجره توضیحات

خبر خوان تیفا - وزیر خارجه سابق آلمان با رییس کل بانک مرکزی دیدار و گفت‌گو کرد

ایران

وزیر

آگهی رایگان

تبلیغات رایگان