آگهی رایگان

وزیر دفاع آمریکا: ایران از اقدامات تحریک‌آمیز پرهیز کند

منبع مطلب: https://www.iranjib.ir/shownews/60014/وزیر-دفاع-آمریکا:-ایران-از-اقدامات-تحریک‌آمیز-پرهیز-کند/

آمریکا

ایران

وزیر

لیست سایت های ایرانی

صفحه فعلی: وزیر دفاع آمریکا: ایران از اقدامات تحریک‌آمیز پرهیز کند

بازگشت به صفحه اصلی: خبرخوان تیفا