آگهی رایگان

امکانات عمومی کشور نباید له یا علیه داوطلبان انتخاباتی بکار گرفته شود

منبع مطلب: http://www.irna.ir/fa/News/81572921/

امکانات عمومی کشور نباید له یا علیه داوطلبان انتخاباتی بکار گرفته شود

سیاسی

دولت

کشور

وزیر

لیست سایت های ایرانی

صفحه فعلی: امکانات عمومی کشور نباید له یا علیه داوطلبان انتخاباتی بکار گرفته شود

بازگشت به صفحه اصلی: خبرخوان تیفا